055 MOORPLASTIC

BOJE ZA EKSTERIJER

Vodootporni zaštitni sloj

Fleksibilni, 100% akrilik vodootporni sloj koji daje mat finiš za nove i predhodn bojene površine od betona, kamena i cigle Kada se koristi po priloženom uputstvu stvara slou otporan na različite temperature i sloj otporan na različite vremenske uslove koji je istovremeno fleksibilan i da popuni male površinske pukotine koje se vremenom razvijaju i na taj način sloj je istovremeno i vodootporan.

Pokrivna moć : 7 – 9 m2/ l po sloju
Vreme sušenja na 20°C4 sata na dodir, 24 sata pre nanošenja drugog sloja
Razblaživanje : Ne razblaživati
Alat za nanošenje : Četka, valjak, sprej

Osobine

 • Debeo, elastičan sloj koji istovremeno popunjava i manje pukotine koje nastaju vremenom.
 • Pomaže vodootpornom betonskom sloju na zgradama u borbi protiv kiše nanaesene vetrom.
 • Formulisan da ne privlači čestice prašine.
 • Može da se tonira u različite nijanse.

Boje: Bela i vise od 3.500 boja su dostupne od Moor-O-Matic Color System.
Toksičnost: formula bez olova i žive.
Sjaj: 5-15 gledano pod uglom od 60°

Karakteristike

 • Odlična otpornost na sve vremenske uslove.
 • Zatezna čvrstoća na 25 1,5N/mm2 (ASTM D412).
 • Izduživanje na 25°C 380% (ASTM D412).
 • Otpornost na okolnu sredinu-dobra otpornost na karbonifikaciju betona.
 • Otpornost na toplotu kada je izložen.
 • Vodootpornost -odlična otpornost na kišu i kondenzaciju.
 • Otpornost na abraziju zadovoljavajuća.
 • Otpornost na rastvarače dobra, osetljiv na alkohole i aromatične hidrougljenike.

VOC (isparljiva organska jedinjenja): 055 MOORLASTIC 100% Akrilik Elastomer vodootporan sloj: pripada kategoriji A/c WB (spoljašnji zidovi od mineralne površine). EU Limit 40g/l (2010). Ovaj proizvod sadrzi maximalno 19g/l VOC.

Priprema površina za nanošenje

 • Površina koja se boji mora biti u potpunosti očišćena, bez ostataka boje koja se guli ili skida,prašine, betonske soli i debele krede.
 • Sa površine koja se tretira treba da budu odstranjene sve masne čestice kao i buđ ukoliko postoji.
 • Ukloniti sve neravnine i nepravilnost sa površine koja se tretira sa špatulom i peščarenjem.
 • Sjajne površine ispeščariti na mat finis.
 • Ispuniti rupe i neravnine na površini sa odgovarajućom smešom. Naneti sloj prajmera u yavisnosti od tipa podloge i naneti jedan ili dva sloja 055 MOORLASTIC Wall coating kao što je naznačeno ispod.
 • Nove betonske, kamene i površine od cigle: Naneti jedan sloj prajmera 182 SUPER SPEC prajmer za stabilizaciju toniran 20% u razređivaču. Naneti jedan sloj 055 MOORALASTIC Wall Coating, pustiti da se osuši preko noći i ponoviti nanošenje još jednog sloja. Svaki sloj mora da pokrije 7-9m2 po litru.
 • Drvena lajsna: Naneti sloj prajmera 572 MOORSTYLE Alkyd Undercoat. Završiti sa jednim slojem 055 MOORLASTIC Wall Coating.
 • Metalna lajsna: Prema uputstvu na nalepnici naneti sloj prajmera 568 MOORSTYLE Rust prajmer na metalnu površinu, naneti prajmer 023 FRESH START na površinu od galvanizovanog gvožđa i naneti prajmer 570 MOORESTYLE Alkyd Muli na aluminijumske površine. Završiti sa nanošenjem jednog sloja 055 MOORLASTIC Wall Coating.
 • Predhodno obojene površine: Naneti prajmer 182 SUPER SPEC prajmer za stabilizaciju sporadično na neobojene površine, tek onda naneti pun sloj prajmera za stbilizaciju prema uputstvu na proizvodu. Završiti sa jednim slojem 055 MOORLASTIC Wall Coating.

Nanošenje

 • Dobro promešati boju pre upotrebe.
 • Naneti je rolerom, četkom ili bazvazdušnim sprejom.
 • Nikako razvodnjavati boju.
 • Ne nanosti boju na temperaturama ispod 10°C.
 • Vreme sušenja je duže u hladnim i vlažnim sredinama.
 • U zavisnosti od potrebne debljine nanošenja proizvoda, nanešeni sloj je osetljiv na kišu i kondenzaciju vlage iz vazduha duže nego standardni emulžn sloj.
 • Nenanosti boju u slučaju da se predviđa kišno i vlažno vreme u vreme sušenja boje.
 • Čišćenje alata za bojenje-očistiti alat za bojenje u mlakoj vodi sa deterdžentom neposredno po bojenju.

BOJE ZA EKSTERIJER

NAZAD

BOJE ZA
ENTERIJER

BOJE ZA
METAL

BOJE ZA
DRVO

PRAJMERI

Pin It on Pinterest

Share This